TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP
PROTRADE CORPORATION

THÔNG BÁO

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BAN QUẢN LÝ CÔNG TY
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (V/v lấy ý kiến thành viên HĐQT để thông qua nghị quyết HĐQT)
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
CÔNG VĂN UBCK NHÀ NUỚC CHẤP NHẬN CHO PROTRADE ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
Thông tin đấu giá lần 1 (click)
Thông tin đấu giá lần 2 (click)
Phiên họp thứ nhất của Đại Hội Đồng Cổ Đông (click)Một số bài báo tham khảo

Top 10 thương vụ IPO lớn nhất Việt Nam 2018
Đừng quên tuần mới có thêm gần 43 triệu cổ phiếu lên sàn
Sở Giao Dịch CK (HOSE): Kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng cty SX-XNK Bình Dương
baodauthau.vn: Phiên IPO Protrade thu về 524 tỷ, cao hơn 46% kỳ vọng
IPO Protrade: 274 nhà đầu đăng ký mua gấp 3 lần chào bán
'Cháy hàng' IPO Protrade Corp
Báo Người Đồng Hành: Thêm một “Tổng” từ Bình Dương IPO, giá khởi điểm 12.000 đồng/cp
Báo Dân Trí: "Shark" Vương và đại gia Mai Hữu Tín cùng nhảy vào Protrade Corp
Báo mới: IPO Protrade Corp: Chào bán 30 triệu cổ phần, giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần
Báo CafeF: Tổng công ty của tỉnh Bình Dương sở hữu nhiều sân golf và sữa dutch lady...
Tin đấu giá trong website công ty VietCapital