TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP
PROTRADE CORPORATION

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP
 
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021 (TRỰC TUYẾN)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP TRỰC TUYẾN

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VỀ VIỆC THAY ĐỔI HÌNH THỨC HỌP ĐHĐCĐ 2021
GIẤY XÁC NHẬN ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
QUY CHẾ LÀM VIỆC
QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2021
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỜ TRÌNH BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-2022
TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2020
TỜ TRÌNH THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021
TỜ TRÌNH THÙ LAO HĐQT, BKS
TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021


Quay về trang chủ (click)Một số bài báo tham khảo
 
Đừng quên tuần mới có thêm gần 43 triệu cổ phiếu lên sàn
Sở Giao Dịch CK (HOSE): Kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng cty SX-XNK Bình Dương
baodauthau.vn: Phiên IPO Protrade thu về 524 tỷ, cao hơn 46% kỳ vọng
IPO Protrade: 274 nhà đầu đăng ký mua gấp 3 lần chào bán
'Cháy hàng' IPO Protrade Corp
Báo Người Đồng Hành: Thêm một “Tổng” từ Bình Dương IPO, giá khởi điểm 12.000 đồng/cp
Báo Dân Trí: "Shark" Vương và đại gia Mai Hữu Tín cùng nhảy vào Protrade Corp
Báo mới: IPO Protrade Corp: Chào bán 30 triệu cổ phần, giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần
Báo CafeF: Tổng công ty của tỉnh Bình Dương sở hữu nhiều sân golf và sữa dutch lady...
Tin đấu giá trong website công ty VietCapital