TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP
PROTRADE CORPORATION

PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CTCP

THÔNG BÁO MỜI HỌP
MẪU GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (TỪ 01/01/2019 ĐẾN 30/06/2019)
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ 2019


Quay về trang chủ (click)Một số bài báo tham khảo

Đừng quên tuần mới có thêm gần 43 triệu cổ phiếu lên sàn
Sở Giao Dịch CK (HOSE): Kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng cty SX-XNK Bình Dương
baodauthau.vn: Phiên IPO Protrade thu về 524 tỷ, cao hơn 46% kỳ vọng
IPO Protrade: 274 nhà đầu đăng ký mua gấp 3 lần chào bán
'Cháy hàng' IPO Protrade Corp
Báo Người Đồng Hành: Thêm một “Tổng” từ Bình Dương IPO, giá khởi điểm 12.000 đồng/cp
Báo Dân Trí: "Shark" Vương và đại gia Mai Hữu Tín cùng nhảy vào Protrade Corp
Báo mới: IPO Protrade Corp: Chào bán 30 triệu cổ phần, giá khởi điểm 12.000 đồng/cổ phần
Báo CafeF: Tổng công ty của tỉnh Bình Dương sở hữu nhiều sân golf và sữa dutch lady...
Tin đấu giá trong website công ty VietCapital